Nettverk og humanitær tjeneste

Det er like mange grunner for å slutte seg til Rotary som det er medlemmer – og kanskje enda noen til. Årsaken til at vi forblir i Rotary er at det legges noe positivt til i våre liv. Gjennom Rotary gjør vi en forskjell i verden, og jo mer involvert vi blir – jo større forskjell gjør Rotary med livene til hver enkelt av oss, uttaler Ian H. S .Riesley i det han tiltrer som RI President. Vi utfordres til å bli bedre medmennesker, til å bruke våre ambisjoner og krefter på måter som betyr noe, å streve for høyere mål, og å inkludere Service Above Self i vårt daglige virke – et motto som formidler filosofien om uselvisk frivillig tjeneste.

Da jeg i 1982 gikk på de første møtene i Oslo Rotaract Klubb, en klubb i en av Rotarys ungdomsorganisasjoner, var det nok ønske om nettverk og vennskap som var de viktigste beveggrunnen. Etter hvert vokste også gleden ved å gjøre noe sammen og for andre – noe som både styrket det interne vennskapet, og gjorde en forskjell i nærmiljøet.

Slik jeg ser Rotary bygger vi i dag på to tradisjoner – eller hovedpilarer.

Den første: – Paul Harris opprettet i 1905 det vi med rette kan kalle det opprinnelige sosiale nettverket for å koble folk sammen, og bygge profesjonelle kontakter og forretningsforbindelser – godt over et hundre år før noen hadde hørte om Linkedin eller Facebook. Dette var et nettverk – et rom hvor ledere kunne finne vennskap, bygge tillit og drive forretninger. Dette utgjør også den dag i dag en hovedpilar i Rotarybevegelsen.

Den andre: – I 1917 – med verden i krig, holdt Arch Klumph en i Rotary-sammenheng berømt tale. Rotarianere samlet til Convention i Atlanta ble utfordret til diskusjon om hvordan Rotary kunne bidra i turbulente tider med mange sosiale utfordringer. Det ble et spørsmål om hvilke ambisjoner Rotary skulle ha i fremtiden. Allerede da fremholdt han hvordan Rotary kunne tjene menneskeheten, – og regnes som grunnleggeren av the Rotary Foundation.

Rotaryfondet er et kraftig virkemiddel i Rotarys arbeid for å støtte ungdom i utdannelse, International kontakt, lokale og globale samfunnsprosjekter og et utall aktiviteter. 100 -årsfeiringen av the Rotary Foundation siste Rotaryår har vært med på å bevisstgjøre oss om den andre søylen vi bygger på, – Rotarys omfattende humanitære virksomhet.
Vår humanitære virksomhet blir minst like viktig i årene som kommer. Vi står ovenfor en verden med nye konflikter og stadig mer komplekse utfordringer, men også en verden med ekstraordinære nye muligheter. Arbeidet med utrydding av Polio har vist oss hvilken imponerende kraft og evne det ligger i et nettverk som Rotary.

Rotary er en unik organisasjon. Det finnes ikke noe tilsvarende. Sammen kan vi levere det nettverk Paul Harris drømte om, og den humanitære virksomhet som Arch Klumph forestilte seg i sin lysende fremtidsvisjon for Rotary

Utfordringen i dag som for hundre år siden er dette: Hvordan vil vi fortsette å gi verdier til våre medlemmer og til våre lokalsamfunn. Det er viktige spørsmål. Våre grunnleggere – Paul Harris og Arch Klumph var ekstraordinære visjonære. Det må vi også være.

Vi må holde fast ved vårt DNA. Kjerneverdier må stå fast. Men vi må være åpen for å diskutere hvordan Rotary skal se ut i en nær og fjern fremtid. Vi må åpenbart være relevante, være forberedt på å endre oss. Vi må lede og ikke følge. Og vi må gi inspirasjon til å gjøre en forskjell.

Vi har spennende tider foran oss. Godt Rotary år Rotarianere og venner av Rotary!

 

 

Featured post

Rotary: Making a difference

Vår RI President 2017-18 Ian H.S. Riseley ble spurt av en ny venn dette enkle spørsmålet: “Hva er Rotary?”. Han forteller at han åpnet munnen for å svare, men stoppet ganske fort idet han innså at han ganske enkelt ikke visste hvor han skulle begynne. Problemet var ikke at han ikke visste hva Rotary er. Problemet var at Rotary var – og er – for stort og omfattende til å kunne gi et enkelt svar.

Vi er en medlemsbasert organisasjon, en klubb-basert organisasjon, en servicebasert organisasjon; vi er til stede lokalt, regionalt og internasjonalt; vi er medlemmer av lokalsamfunnet, vi har variert yrkesbakgrunn; er yrkesaktive eller pensjonister, aktive i nærmest alle land i verden. Hver enkelt av 1,2 millioner medlemmer har unike mål, erfaringer og prioriteter; hver enkelt av oss har en unik forståelse av Rotary.

Ian H.S. Riseley gir følgende svar på spørsmålet:

«For meg er ikke Rotary definert som hvem vi er, men hva vi gjør – av det potensialet Rotary gir oss og hvordan vi kan realisere dette potensialet gjennom meningsfylt og varig tjeneste. Rotary har eksistert i lang tid – i 112 år. På noen måter har vi forandret oss veldig mye ettersom vi har vokst, modnet og tilpasset oss til de endrede behov hos våre medlemmer og samfunn. Men vårt fundament forblir det samme; en organisasjon av mennesker som gjennom Rotary ønsker å gjøre en forskjell i våre omgivelser, samfunn og verden.

Vi svarer på spørsmålet «Hva er Rotary?» ved våre handlinger, ved å gjøre en forskjell gjennom å gagne andre.

Som organisasjon erkjenner vi hvor viktig det er at verden forstår hva Rotary er og hva vi gjør. På samme tid vet vi at det nå er viktigere enn noen gang tidligere å la klubbene selv definere hva som er Rotary`s service. Som Rotarianere har vi nå større fleksibilitet enn noen gang til å velge hvordan vi ønsker at våre klubber skal møtes, arbeide og vokse. Vi fokuserer mer enn noen gang på at Rotary reflekterer det samfunnet det er satt til å tjene, med flere kvinner og større mangfold/bredde i medlemskapet. Og vi arbeider hardt for å sikre at Rotary forblir verdens mest fremragende frivillige tjenesteorganisasjon ved å legge vekt på langsiktig planlegging, bærekraftig service og kontinuitet på alle ledernivåer.

I 2017-18 vil vi svare på spørsmålet «Hva er Rotary?» med mottoet: Rotary: Making a Difference. Imidlertid – hver enkelt av oss velger å gagne andre, og vi gjør det fordi vi vet at det vi gjør bidrar til å gjøre en forskjell i andres liv. Enten vi bygger en ny lekeplass eller en ny skole, forbedrer helse eller sanitære forhold, har opplæring i konfliktmegling eller opplæring av jordmødre, vet vi at arbeidet vi gjør – stort eller smått – vil forandre andre menneskers liv til det bedre.»

Ian H.L Riseley har valgt som sitt tema for 2017/18: Rotary: Making a Difference. Det er et tema det er lett å slutte seg til, og bruke som internt motivasjon for våre aktiviteter i kommende Rotaryår.

 

 

Presidential theme

2017-18: Rotary: Making a Difference

T1718_EN

In 2017-18, we’ll answer the question “What is Rotary?” with RI President-elect Ian H.S. Riseley’s theme, Rotary: Making a Difference. “Whether we’re building a new playground or a new school, improving medical care or sanitation, training conflict mediators or midwives, we know that the work we do will change people’s lives — in ways large and small — for the better.”
Download 2017-18 theme logo and materials
Download the 2017-18 Presidential Theme and Citation brochure
Order theme materials

Watch the president`s theme speech

Blogg på WordPress.com.

opp ↑

%d bloggers like this: